10. klasse med muligheder og udfordringer

I 10. klasse forbereder du dig til 10. klasseprøven. Derfor er fagene dansk, engelsk og matematik obligatoriske. Desuden kan du vælge prøveforberedende valgfag, du skal til eksamen i. Du kan vælge mellem tysk og fysik.

Udover de obligatoriske boglige fag vælger du en idrætslinje samt en række valgfag.

Bemærk: Fra 21/22 tilbyder vi udelukkende 10. klasse på Glamsdalen.

10. klasses innovationsmesse

Ekstra idrætsvalgfag
Du har sikkert allerede mindst en favorit blandt vores idrætslinjer – og når du går på Glamsdalen, får du chancen for at finde en til. Vi vil nemlig gerne udfordre dig så bredt, vi kan inden for idrætten.

Det er vigtigt for os, at du ikke kun får prøvet dig selv af i din linjeidræt, men at du også får afprøvet andre idrætsgrene – måske nogle, du aldrig før har stiftet bekendtskab med. Derfor er det obligatorisk at have fire ekstra idrætsfag i 10. klasse – ud over linjefaget. Du skifter faget to gange i løbet af året.

Udbuddet af valgfag kan skifte fra år til år, men der vil uden tvivl være fag, der både kan friste dig, udfordre dig og give dig sved på panden.

10. klasse i gang med kajakpolo

De dannelses- og musisk-kreative  valgfag
Ved siden af de obligatoriske fag tilbyder vi musisk-kreative og mere højskoleprægede valgfag. Disse fag skifter ligesom idrætsvalgfag to gange om året. Det er f.eks. kunst & design, drama, musik, psykologi, horisont og science. Se udbuddet af fag her.

Ekstra boglige fag, som afsluttes med prøve
Du har også mulighed for at udvikle dig indenfor de boglige fag. Du kan i 10. klasse vælge mellem fysik og tysk. Begge fag afsluttes med prøve.

Ud over landets grænser
Uanset hvilken idrætslinje du vælger på Glamsdalen, så kommer du på to rejser i løbet af skoleåret – en skitur og en rejse med din idrætslinje.

Fælles for alle klasser – og for livet på skolen – er, at vi lægger vægt på 6 kompetencer, der giver dig styrke til at tackle muligheder og udfordringer i det 21. århundrede.

Selvforståelse: Det er helt centralt, at du kan handle i samspillet mellem individ, fællesskab og samfund. Derfor udfordrer vi dig til at blive bevidst om din egen rolle i den verden, du lever i, og den bevidsthed stimulerer vi gennem dialog.

Bæredygtighed: Vi arbejder med bæredygtighed både i en miljømæssig og en social forstand. Det er vigtigt at forstå jordens begrænsede ressourcer, og hvordan vi kan håndtere det faktum i fremtiden.

Medier: Vi ønsker, at du får både praktiske færdigheder og en forståelse for mediernes uanede muligheder, manipulationsevne og magt. Det kræver sit at navigere i en verden med flydende grænser mellem virkeligheden og det virtuelle. Derfor arbejder vi med at skelne mellem de to gennem nuanceret indsigt i kildekritik, og vi træner i at bruge medierne kritisk og tage bevidst stilling.

Sundhed: Vi vil skabe forståelse for, at sundhed er et samspil mellem fysisk og psykisk velvære. I sidste ende er det spørgsmål om din trivsel og livskvalitet.

Globalisering: For at du kan begå dig i en stadig mere global, mangfoldig og interkulturel verden, skal du kunne navigere som en verdensborger –  ved at kende og forstå andre kulturer og samfundsformer.

Innovation: Innovation handler om at forvandle ideer til værdi gennem en kreativ proces. Når verden forandrer sig hastigt, kræver det, at vi – og du! – som aktive medborgere kan tænke nyt og omsætte ideerne til handling.