Engelsk- og dansklærer søges

Glamsdalens Idrætsefterskoles vision er, at eleverne oplever skolen som Danmarks bedste efterskole. Derfor søger vi senest pr. 1.9.2019 en ambitiøs, engageret og fagligt dygtig lærer, der brænder for at gøre en forskel i kontakten med eleverne i efterskoletiden, såvel som i undervisningen. Du skal kunne undervise i følgende fag: engelsk, dansk og gerne kreative valgfag af forskellig karakter, samt have stor lyst til relationsarbejdet med eleverne. Skriv også gerne, hvilke andre kompetencer du har af boglig, kreativ og/eller idrætslig karakter. Stillingen er som udgangspunkt en fast fuldtidsstilling, men både arbejdstid og ansættelsesforhold kan forhandles. Søg kun stillingen, hvis du har undervisningskompetencer i både engelsk og dansk.

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 330 elever. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt indenfor de idrætslige og boglige fag, samtidig med, at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse, et ambitiøst fagligt fokus, og ikke mindst et miljø, hvor eleverne trives og oplever et stærkt tilhørsforhold.

Vi skal bruge en lærer, der kan undervise i følgende fag:

• Engelsk på udskolingsniveau
• Dansk på udskolingsniveau

Derudover skal du indgå i efterskoletiden, som eksempelvis inkluderer: huslærerarbejde, tilsyn/aften- og weekendvagter, anderledes uger, særlige dage, udlandsture m.m.

Du skal være indstillet på at videreudvikle fagene på baggrund af de visioner og mål, der opstilles sammen med skolens andre faglærere. Vi tilstræber brug af formativ evaluering, arbejde i professionelle læringsfællesskaber samt intern kompetenceudvikling gennem aktionslæring. Vi har fokus på klassetrivsel gennem et samarbejde med organisationen MOT.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger og fagbeskrivelser se www.glamsdalen.dk. Ved generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til forstander Thomas på thomas.madsen@glamsdalen.dk, mens spørgsmål vedrørende det boglige kan rettes til afdelingsleder Tina Kannegaard på tina.kannegaard@glamsdalen.dk. Vi svarer på mail eller telefonisk når det lader sig gøre i ferien.

Ansøgning samt relevante bilag sendes som en samlet pdf-fil til job@glamsdalen.dk senest kl. 12.00 den 27. juli 2019. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 30. juli 2019.

På skolens vegne
Thomas Madsen, forstander