Indholdsplan for linje 10 idræt

Eleven skal gennem undervisning og træning stifte bekendtskab med andre idrætsgrene end dem, de oftest møder i dagligdagen, herunder bl.a. deres idrætslinjer
Udfordre den enkelte elev uanset niveau
Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og samtidig indgå i det forpligtende fællesskab, som er en forudsætning for udvikling indenfor linje10-fagene
At eleverne generelt oplever og efterfølgende bibeholder glæden ved at bevæge sig.

Indhold
Undervisningen er primært praktisk baseret, men kan, afhængigt af de enkelte fag, indeholde mindre dele teoretisk undervisning. I forhold til det praktiske, arbejdes der med de forskellige idrætsgrenes grundlæggende områder.
I skoleåret 2016-17 er der fx følgende idrætsgrene tilpasset årstiderne:

Crossfit
Kajakpolo
Slagbold
Svømning
Strandbold
Golf
Anatomi og massage
Tennis
Spinning
MTB
Flagfootball
Hip Hop
Pigefodbold
Løb

Arbejdsformer
Afhængigt af faget veksles der mellem individuel og fælles træning og/eller undervisning. Undervisningen er primært lærerstyret.

Slutmål
Øgede færdigheder indenfor, og kendskab til, de valgte linje10-fags muligheder
En øget lyst til at bevæge sig, gerne i form af kendskabet til de nye idrætsgrene og bevægelsesformer, som eleverne møder under linje10-fagene.

Organisering
Året er inddelt i 4 perioder af ca. 2 måneders varighed. Alle 10.klasses elever prøver derved 4 forskellige idrætsgrene.
Alle 4 idrætsgrene vælges ved skoleårets start.

Evalueringsformer
Vi vurderer elevernes færdigheder og giver dem feedback på deres udvikling.