Indholdsplan Anderledes uger

Introuge
Formål
Formålet med ugen er at introducere eleverne til efterskolelivet og at få skabt et forpligtende fællesskab i husene.

Indhold
Introduktion til:
Måltider
Rengøring
Linjeidræt
Hverdagsrutiner
Praktisk arbejde
Organisering
Ugens starter søndag, hvor vi mødes i hallen kl. 16.00 og ønskes velkommen. Den første aften er der fælles idrætsaktiviteter for alle elever. Resten af ugen er eleverne sammen med deres hus og har linjeidræt.

Performance dage
Formål
Formålet med Performance dagene er, at eleverne skal opleve en anderledes uge, hvor skemaets normale indhold afløses af forskellige workshops, hvor eleverne i fællesskab skriver og opfører forskellige produktioner. Indholdet kan være alt lige fra madlavning til danseshow.

Indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af Performance Udvalget.

Slutmål
Eleverne skal opleve at de sammen kan lave en unikke workshops i fællesskab. Forældrene inviteres til at opleve, mærke og smage elevernes kreationer.

Skitur
Formål
Vi tager på skilejrskole, fordi:
Vi ønsker at skabe en stor fælles oplevelse for eleverne i den mørkeste tid
Alpint skiløb er en idrætsaktivitet, der er ny for et stort antal elever, der næsten alle kan få en succesoplevelse ved at lære at mestre skiløbet i løbet af få dage.
Vi får mulighed for at skabe nogle nye relationer mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes.

Indhold
Der undervises i skiløb på alpinski. De dygtigste skiløbere undervises i Telemark-skiløb.

Organisering
Skolen tager på skitur i uge 4 og 5. Halvdelen af skolen i hver uge. Vi rejser i bus fra skolen til Hemsdal i Norge lørdag aften og er fremme søndag morgen, hvor vi med det samme går i gang med undervisningen. Vi rejser hjem igen torsdag aften. Eleverne bor på kryds og tværs af husene i 6 og 9 mandslejligheder. Undervisningen er niveaudelt i 7 niveauer. Der undervises i skiløb på hold af 8 –16 elever med 1- 2 instruktører afhængigt af elevernes niveau. Der undervises 2 – 2,5 time hver formiddag og to timer hver eftermiddag afhængigt af elevernes niveau og fysiske formåen.

Slutmål
At alle elever, der ikke kan i forvejen, lærer at stå på ski, og at alle elever, der kan stå på ski, løfter deres niveau.

Evaluering
Elevernes fremskridt evalueres dagligt på et møde mellem lærerne, med henblik på at de hele tiden er placeret på det rigtige niveau. Selve skituren evalueres af elever og lærere i husene efter hjemkomsten.

Prøveperioden
Folkeskolen skriftlige afgangsprøver
Eleverne skal gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10. klasseprøve. Den skriftlige del gennemføres i den uge, hvor Undervisningsministeriet har fastlagt prøverne. Når eleverne ikke er til skriftlige prøver arbejder de med synopsis i dansk, engelsk og tysk til de mundtlige prøver. Her ud over er der idrætsaktiviteter.

Mundtlige prøver og aktiviteter
I de tre første uger af juni måned gennemføres de mundtlige prøver. Der lægges et særligt skema for perioden, hvor det fremgår, hvornår eleverne skal til prøve, hvornår de har mulighed for at forberede sig med lærerstøtte, hvornår de skal deltage i praktisk arbejde, og hvornår der er anden undervisning. Der vil ikke være almindelig klasseundervisning i perioden, men der er prøveforberedelse, undervisning i idræt og i praktisk/musiske fag.

Udtrougen
Formål
Formålet med afslutningsugen er at afrunde skoleåret og sikre at eleverne får sagt godt farvel til hinanden og skolen.

Indhold
Eleverne skal flytte ud af husene ved ugens afslutning, så programmet i ugen veksler mellem ‘det sidste af alting’- aktiviteter, idrætskonkurrencer mellem elever og lærere, oprydning, sammenpakning og rengøring.

Slutmål
At eleverne får taget ordentligt afsked med hinanden og med deres efterskole.

Organisering
Ugen starter fredag, når prøverne er slut, Aktiviteter og program fastlægges i løbet af foråret. En aften i løbet af ugen er der husaften. Den sidste aften er cafeaften. Alle huslærere deltager i ugens program på skift, således at alle får taget afsked med alle. Om fredagen tømmes husene og eleverne overnatter den sidste nat sammen i hallen. Lørdag er der afslutning alle elever, medarbejdere og deres forældre.