Indholdsplan kostskolelivet

Husene
En vigtig del af efterskolens dannelsesprojekt er at være beboer i husfællesskabet og tage ansvar for dette.

Eleverne bor i huse med fire værelser, to badeværelser og et fællesrum. Værelset er den mindste sociale enhed på skolen. Det er firemandsværelser, hvor der bor to elever for neden og to elever på en hems. Der byttes ved juletid, så alle elever prøver at bo foroven og nedenunder. Eleverne på et værelse har fælles ansvar for trivslen på værelset. En elev flytter kun værelse, hvis der er uoverstigelige uenigheder på værelset.

I huset bor der max. 16 elever principielt lige mange drenge og piger, men det kan kun opfyldes, hvis der er lige mange drenge og piger på skolen. Så der kan være år, hvor der er flere drenge end piger i nogle af husene. Huset er et fællesskab, som skal fungere og være trygt for alle beboere. Der er tilknyttet en eller to huslærere til huset, som kommer dagligt i huset og deltager i husmøderne.

Aftener
Der er undervisning afbrudt af spisepausen og mindre pauser fra kl. 7.45 til kl. 17.00. Kl. 17.15 – kl. 17.45 er der rengøring, 17.45 – 18.45 er der aftensmad, kl. 18.45 – 19.45 er der stilletime, og kl. 22.30 skal eleverne være i seng. Den resterende tid er fri tid. Her kan eleverne deltage i lærerstyrede aftenaktiviteter, eller de kan selv iværksætte aktiviteter. Det er ikke meget tid, der ikke er planlagt i ugens løb, så det er også muligt, at de unge i aftentimerne bare slapper af i fælleshuset eller i husene.

Almindelige weekends
Efterskolen er en syvdagsskole, og eleverne kan derfor vælge at være på skolen i alle weekends, hvor der er mulighed for at være sammen med kammerater og lærere i en mere uformel sammenhæng end til hverdag.

Weekenden løber fra fredag kl. 15.00 til søndag aften. Det er frivilligt at være på skolen i weekenden (skoleweekends undtaget). Hvis man er på skolen i weekenden skal man deltage i de opslåede aktiviteter. Hverdagen er så besat med undervisning og aktiviteter, at der i de almindelige weekends skal være god tid til afslapning og lektielæsning, der er dog altid fælles aktiviteter eventuelt af mindre omfang alle dage i weekenden.

Temaweekends
Der er nogle særlige weekender i løbet af året, hvor der er et bestemt tema for weekenden. Weekenderne er frivilllige.

Skoleweekends
Der er tre obligatoriske weekends i skoleåret, hvor alle elever skal være på skolen.Weekenderne fremgår af skolens årskalender.