Indholdsplan praktisk arbejde

Praktisk arbejde
Formål
At eleverne bliver en del af det forpligtende fællesskab og oplever, at deres bidrag er vigtigt for at få fællesskabet til at fungere. At eleverne få praktisk erfaring med og forståelse for arbejdsgangene i et køkken eller i en teknisk afdeling.

Indhold
Madlavning
Anretning af mad
Opvask
Køkkenhygiejne
Rengøring
Havearbejde
Malerarbejde
Flytning af materialer – løftebæreteknik

Slutmål
At formålet opfyldes

Organisering
Eleverne er i en uge af skoleåret enten i den praktiske afdeling eller i køkkenet. I alle ’anderledes uger’ er eleverne i køkkenet/pedelafdelingen på skift. Køkkenleder og lederne af pedelafdelingen er ansat på LC-overenskomst og har undervisningskompetence.

Evaluering
Køkkenpersonalet / pedellerne evaluerer elevernes indsats i køkkenet/pedelafdelingen og orienterer huslærerne.