Indholdsplan vejledning

Skolevejledning
Formål
Formålet med vejledningen er, at gøre eleverne i stand til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse, samt at medvirke til at udføre den konkrete tilmelding til elevens uddannelsesforløb efter afslutningen på skoleåret på Glamsdalens Idrætsefterskole.

Struktur
På Glamsdalen Idrætsefterskole bruger vi at vejlede i fællesskabet. Vi bruger fællesskabet til at gøre vejledningen kvalificeret og inddrager eleverne i klasserne, i husene, elevernes huslærere, faglærere der arbejder sammen med vejledere og dette er en styrke både for at eleverne og for vejlederne. I løbet af skoleåret gennemføres små undervisningsforløb med det formål at styrke eleverne i at finde de styrker og svagheder som efterfølgende skal ligge til grund for deres valg af ungdomsuddannelse. Ud over de fælles aktiviteter bliver der også afholdt individuelle samtaler, hvor der sker en afklaring af ønsker og muligheder for et kommende uddannelsesforløb. Som en del af afklaringen arbejder eleverne med, minfremtid.dk, ug.dk og lignende webbaserede hjælpeværktøjer til at eleverne kan få lavet deres uddannelsesplan.

OSO
Afsæt i uddannelsesplanen
Som led i 10. klasses bekendtgørelsen udarbejder hver elev i 10. klasse en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager afsæt i elevens uddannelsesplan og som inddrager elevens overvejelser over og planer for fremtidig uddannelse og job.

Selvstændigt arbejde
Eleven vælger i samarbejde med sin vejleder et relevant område at fordybe sig i, samt en fremstillingsform som har relevans for den uddannelse der arbejdes med. Eleven arbejder selvstændigt under vejledning af vejlederen.

Mundtlig fremlæggelse
Eleven laver en mundtlig fremlæggelse for vejlederen samt for nogle elever (cirka 13 elever). OSO opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse med eller uden karakter efter elevens eget valg. Valget skal afgives før fremlæggelsen finder sted.

Brobygning
Som følge af lovændringen vedrørende 10. klasse, der trådte i kraft 1. august 2008, er vi som skole forpligtet på at tilbyde brobygning til ungdomsuddannelsessystemet.

Brobygningen er obligatorisk for alle 10. klasser samt de 9.klasser, der ikke er erklæret uddannelsesparate efter 8.klasse
Brobygningen forløber over 5 skoledage
Brobygningen skal, for 10. klassernes vedkommende, foregå på 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal have et erhvervsrettet formål som f.eks. HTX, HHX eller en af erhvervsskolernes 4 hovedindgange (EUD/EUX)
Brobygningen for 9. klasse foregår på èn ungdomsuddannelse
Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner omkring Glamsbjerg og Odense. Det er UU-Odense, der forestår koordineringen blandt efterskolerne, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i området.
Formålet er at give eleverne teoretisk og praktisk indsigt i undervisning, arbejdsmængde og læringsmiljø på en ungdomsuddannelse og give eleverne mulighed for:
at forberede overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse
at opleve studiemiljøet og møde lærere og elever på en ungdomsuddannelse
at blive mere sikker i uddannelsesvalg
Brobygningen foregår i første halvdel af skoleåret.