Matematik- og fysiklærer søges

Glamsdalens Idrætsefterskoles vision er, at eleverne oplever skolen som Danmarks bedste efterskole. Derfor søger vi pr. 1.8.2019 en ambitiøs, engageret og faglig dygtig lærer, der brænder for at gøre en forskel i kontakten med eleverne i efterskoletiden såvel som i undervisningen. Du skal kunne undervise i følgende fag: matematik, fysik og gerne valgfag af forskellig karakter, samt have stor lyst til relationsarbejdet med eleverne. Skriv også gerne, hvilke andre kompetencer du har af boglig, kreativ og/eller idrætslig karakter. Stillingen er som udgangspunkt et årsvikariat på ca. 85%, men både arbejdstid og ansættelsesforhold kan forhandles, hvis den rette person med den rigtige fagkombination søger stillingen. Søg kun stillingen, hvis du har undervisningskompetencer i begge fag.

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 330 elever. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt inden for de idrætslige og boglige fag, samtidig med, at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse, et ambitiøst fagligt fokus og ikke mindst et miljø, hvor eleverne trives og oplever et stærkt tilhørsforhold.

Vi skal bruge en lærer, der kan undervise i følgende fag:

  • Matematik på udskolingsniveau
  • Fysik på udskolingsniveau

Derudover skal du indgå i efterskoletiden som eksempelvis inkluderer: huslærerarbejde, tilsyn/aften- og weekendvagter, anderledes uger, særlige dage, udlandsture mm.

Du skal være indstillet på at videreudvikle fagene på baggrund af de visioner og mål, der opstilles sammen med skolens andre faglærere. Vi tilstræber brug af formativ vurdering, arbejde i professionelle læringsfællesskaber samt intern kompetenceudvikling gennem aktionslæring. Vi har fokus på klassetrivsel gennem et samarbejde med organisationen MOT.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger og fagbeskrivelser se www.glamsdalen.dk. Ved generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til forstander Thomas Madsen tlf. 20737121, mens spørgsmål vedrørende det boglige kan rettes til afdelingsleder Poul Roed tlf. 61701917.

Ansøgning samt relevante bilag sendes som en samlet pdf-fil til job@glamsdalen.dk senest kl. 12.00 den 23. juni 2019. Ansættelsessamtaler afholdes hurtigst muligt derefter.

På skolens vegne
Thomas Madsen, forstander