Triatlon efterskole

Coronaretningslinjer skoleåret 20/21

Opdateres løbende som situationen og retningslinjerne ændrer sig. Det vi fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer.

Den 18. maj 2020 fik alle landets efterskoler mulighed for at genåbne og lade eleverne returnere til skolerne så de kunne få en god afslutning på et fragmenteret efterskoleår. Det var fuldt fortjent og vi var rigtig glade for at være med i denne fase af genåbningen.

Nu er det snart tid til at et nyt efterskoleår starter – og kommende elever derfor skal være med til at skabe et godt efterskoleliv indenfor de retningslinjer der er givet. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem ministeriet, sundhedsmyndighederne og Efterskoleforeningen som varetager efterskolernes interesse. Det er således et solidt stykke arbejde der ligger til grund for retningslinjerne som vi selvfølgelig efterlever.

De enkelte områder af at efterskoleliv er beskrevet i retningslinjerne og I kan i det følgende læse om de enkelte retningslinjer samt hvordan vi her på GIE løser de udfordringer der kan være forbundet med de enkelte områder. Vi har markeret de overordnede retningslinjer derefter beskrevet vores handlinger i overensstemmelse med disse. På den måde håber vi med al tydelighed at kunne vise hvordan retningslinjerne konkret håndteres. Gennemsigtighed, tryghed og tillid er nøgleord i det samarbejde vi skal have med jer.

De overordnede rammer på Glamsdalens Idrætsefterskole

VI er en stor skole med mange elever men i høj grad også målt på matrikelstørrelse og antal kvadratmeter bygningsmasse. Det giver os i runde tal 40 kvadratmeter pr. elev under tag og 320 kvadratmeter pr. elev udendørs. Der er således rigeligt med plads til at eleverne kan udfolde sig under de restriktioner der trods alt er for efterskoler. Når det er sagt er det jo ikke meningen, at eleverne skal holde mere afstand end nødvendigt og derfor vil vi bruge de gode rammer til at lave undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid på bedste vis.

En plan er kun så god som de der skal udføre den – og derfor kommer skolestarten til at kræve noget af os alle sammen for at vi efterlever retningslinjerne. Jeg er sikker på at vi alle har oplevet hvordan det er IKKE at leve sig “normale liv” og at det derfor er i alles interesse at gøre sig maksimalt umage med at have en adfærd henimod det retningslinjerne foreskriver.

SIDST OPDATERET 3/8-2020.

Håndtering af sygdom

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på skolen indtil afhentning.
 • Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev.
 • Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.
 • Der kan forekomme ændringer af anbefalingerne til håndtering af sygdom, når ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Ovenstående er til enhver tid gældende indtil vi evt. modtager andre retningslinjer.
 • Mulige symptomer på Covid-19 er:
  • Ondt i halsen
  • Smerter og ømhed i muskulaturen
  • Hovedpine
  • Let tør hoste
  • Feber
  • åndedrætsbesvær
  • https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/import-og-tropesygdomme/coronavirus/
 • Man behøver ikke have alle symptomer for at have sygdommen og nogen udviser meget få eller slet ingen symptomer.
 • Derfor vil sygdom generelt medføre, at eleven ”sendes” hjem da det ikke er muligt for skolens medarbejdere at foretage en lægelig vurdering af hvorvidt symptomer kan relateres til Covid-19 eller ej. Vi vil derfor hellere være sikre og derfor ”sendes” eleven hjem og kan returnere 48 timer efter symptomerne er ophørt. Det er således et forsigtighedsprincip der ligger til grund for dette – hellere være på den sikre side end at sætte gang i smitten.
 • Eleven/forældrene bør hurtigst muligt kontakte egen læge og forhøre sig om hvorvidt symptomerne medfører at eleven bør testes.
 • Sygemelding på skolen:
  • Føler man sig sløj når man vågner må man IKKE gå i spisesalen for at sygemelde sig.
  • Man skal i stedet ringe til sine forældre og til skolens vagttelefon. Alternativt kan forældre ringe til vagttelefonen og fortælle hvornår man forventer at kunne hente eleven hjem.
  • Eleven bør herefter hurtigst muligt gå til sygegangen hvor en lærer vil låse op for et værelse så eleven kan blive isoleret indtil han/hun hentes af forældre. Eleven bliver tilset flere gange i tiden indtil han/hun kan komme hjem. Personen der tilser eleven bærer værnemidler efter gældende forskrifter.
Første skoledag

 Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Ved ankomst og aflevering af elever i forbindelse med første skoledag den 9. august opfordrer vi alle forældre til at sætte eleven og tasker af tæt på huset og parkere på P-pladsen ved svømmehallen. Forældre bør under ingen omstændigheder gå med ind i huset.
 • Der benyttes en samlet plan for aflevering af elever ift. hvilket fællesskab eleven tilhører. Det bestræbes at adskille afleveringen af eleverne i både tid og rum så der er god plads til alle.
 • Planen er sendt til forældre og elever..
Organisering af undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær

Vi tilstræber, at undervisningen foregår i vante rammer med fast struktur og genkendeligt dagsprogram. Det lader sig naturligvis ikke gøre 100% men forventningen er, at vi med tiden kan nærme os ”livet før corona” hvis smittetrykket forbliver lavt i Danmark.

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Vi organiserer undervisningen i elevernes sædvanlige stamklasser i de boglige fag.
 • Alle elever vasker hænder/spritter hænder af mellem lokaleskift. Der er opstillet spritstandere ved alle undervisningslokaler ligesom eleverne bedes medbringe egen håndsprit.
 • Eleverne følger undervisning deres idrætslinjer og denne undervisning tager udgangspunkt i de retningslinjer der er beskrevet ift. idrætsaktiviteter. Dog er der lempelser ift. at der foregår undervisning og således er eksempelvis antallet af elever ikke på samme måde begrænset.
 • På grund af skolens gode muligheder for at være udenfor bliver pauserne ikke afholdt forskudt.
Primærgrupper

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Primærgrupperne  består af de 16 elever i et elevhus.
 • Til de 16 elever er der to badeværelser – et til pigerne og et til drengene.
 • På badeværelset hænger 8 personlige håndklæder som skiftes jævnligt. Eleverne skifter dem jævnligt i forbindelse med rengøringen der er superviseret af huslærere. Hvert håndklæde hænger på en krog markeret med et tal fra 1-8 så ingen er i tvivl om hvilket håndklædes der benyttes af hvem.
 • Der er dagligt en stor rengøring midt på dagen samt en mindre rengøring af toiletter og håndvaske om aftenen. Til begge disse luftes der ud.
Måltider

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Alle elever vasker hænder i eget hus inden de går mod spisesalen. Ved ankomst til spisesalen ledes eleverne ind uden at berøre dør/håndtag da disse er åbne. Ved indgangen står der håndsprit i standere ligesom der på bordene er håndsprit i pumper.
 • Alle elever sidder ved 8-mands borde med elever fra ens egen primærgruppe.
 • Der serveres buffet med fokus på afspritning af hænder før man tager mad ligesom antallet af elever ved hver buffet begrænses til ens egen primærgruppe.
 • Efter måltidet afryddes bordet. Herefter vaskes bord og stolerygge med vand og sæbe. Dette klares af de elever fra 8-mands bordet som har den opgave den pågældende dag.
 • Når eleverne forlader måltidet får de næste mellemmåltid med ned i huset så udlevering af mellemmåltider ikke medfører flere kontaktpunkter i spisesal/køkken. Alternativt udleveres mellemmåltidet af køkkenpersonalet eller af de udvalgte elever som har køkkentjans.
Elevernes frie tid (dvs. uden for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær)

 Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Eleverne må ikke være i andre huse end sit eget – primærgruppen er begrænset til at opholde sig i eget hus.
 • I den frie tid er der mulighed for at benytte skolens haller, dansesale, esportslokale, multibane, beachvolley-bane, strandhåndbold-bane, spinninglokale mm til aktiviteter uden fysisk kontakt. Arrangeres der aktiviteter som indebærer former for fysisk kontakt, sker dette med tilsyn fra en lærer.
 • Der er altid fokus på at overholde retningslinjerne for afstand, håndhygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
Rengøring

 Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Der er rengøring i elevhusene to gange dagligt – en stor rengøring omkring frokosten og en mindre rengøring om aftenen. Ved den store rengøring er der altid huslærere til stede som superviserer rengøringen. Om aftenen superviserer vagtlærerne rengøringen mere overordnet. Det er altid værelser, fælles område og badeværelser der gøres rent.
 • Lærere og elever rengør klasselokaler efter hver undervisning.
 • Alle elever benytter eget toilet/bad i eget hus. Medarbejdere benytter altid eget/samme toilet/bad. Fælles toiletter rengøres to gange dagligt.
 • Fællesområder indendørs (Fællesrummet) er som udgangspunkt aflåst. Andre fællesområder rengøres dagligt.
Elevernes færden uden for skolen

 Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Det er tilladt at gå uden for skolens område men vi opfordrer til at det gøres i mindre grupper, i begrænset omfang og at eleverne overholder de retningslinjer der er for de enkelte butikker i Glamsbjerg