Skolevejledning

I løbet af dit efterskoleophold skal du udarbejde en uddannelsesplan og beslutte dig for, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker at fortsætte med. Her får du støtte af en af vores skolevejledere, der arbejder tæt sammen med din huslærer.

skolevejledning-1000x400

Uddannelsesplan
På efterskolen arbejder du videre med den uddannelsesplan, du allerede har, og i løbet af vinteren skal du have afklaret, hvilken ungdomsuddannelse du vil søge. Derfor får du også skolevejledning hos os, og det foregår i tæt samarbejde mellem vores skolevejledere og huslærerne.

Samtaler
Vi holder formelle samtaler med hver enkelt, så du får talt dine ønsker og tanker godt igennem. Når du har valgt din ungdomsuddannelse, sørger vi for at sende din tilmelding videre.

Kontakt
Hvis du eller dine forældre har spørgsmål om din uddannelse eller vejledningen, er I altid velkomne til at kontakte både skolevejlederne og huslærerne.

Specielt for 10. klasse
Når du går i 10. klasse, er det obligatorisk at deltage i en uges brobygningsforløb.
I januar måned skal du også udarbejde den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), der skal have relation til din uddannelsesplan.

 

 

Vejledere
Henrik Juelsgaard
Henrik Juelsgaard
Inge Strandgaard
Inge Strandgaard
Kamilla Louise Jensen
Kamilla Louise Jensen
Marie-Louise Wulff
Marie-Louise Wulff
Pia Rahbek Juelsgaard
Pia Rahbek Juelsgaard