Spinninglokale

Vores indendørs cykelfacilitet til bl.a. triathlon i vinterhalvåret, men også andre linjer har glæde af en facilitet mere, der kan bruges til at skabe variation.