kommunikationsmedarbejder

Er du vores nye kommunikationsmedarbejder?

Vores gode kommunikationsmedarbejder har fået tilbudt et andet job, han desværre ikke kunne sige nej til. Vi søger derfor en medarbejder, som har professionelt kendskab til SoMe, digitale platforme og kommunikation.

Glamsdalens Idrætsefterskoles vision er, at eleverne oplever skolen som Danmarks bedste efterskole. Derfor søger vi en ambitiøs, engageret og fagligt dygtig kommunikationsmedarbejder som kan være med til at fortælle den gode historie.

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 310 elever. Skolen ligger i Glamsbjerg mellem Odense og Assens. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt inden for de idrætslige og boglige fag, samtidig med at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse samt et ambitiøst fagligt fokus, hvor elevernes læring er central. Skolen har god søgning og er fuldt belagt.

Vi har behov for en medarbejder der:

 • sammen med ledelsen, kan skærpe/vedligeholde skolens profil og lægge en plan for kommunikationen
 • har en god forståelse for hvilke digitale platforme der fungerer for målgruppen
 • har sans for den gode historier og hvordan den bedst formidles til målgruppen
 • har professionelt kendskab til SoMe, herunder Facebook, Instagram og Snapchat
 • kan bevare overblikket og videreudvikle på skolens samlede digitale profil
 • kan begå sig i WordPress og videreudvike skolens website
 • er vant til at betjene kameraer – både til stills og videoproduktion
 • kan udvikle storyboards og har erfaring med opsætning af lys og lyd til videoproduktion
 • er fortrolig med Adobe-pakken, herunder primært Premiere Pro, Photoshop, Lightroom & InDesign
 • er fortrolig med Facebooks Business Manager, herunder opsætning af kampagner, content og måling
 • er struktureret og kan løse administrative opgaver indenfor camps/events
 • er kreativt anlagt, er positiv og kan arbejde selvstændigt
 • kan udtrykke sig klart og præcist i skolens sprog
 • gerne har kendskab til efterskoleverdenen

Stillingen er i udgangspunktet tænkt som 30 timer/uge, men med mulighed for fuldtid, hvis undervisning, tilsyn eller andre opgaver tænkes ind.
Arbejdspladsen har ”højt til loftet”, en uformel tone og et godt kollegaskab. Skolen har desuden det nyeste udstyr indenfor videoproduktion. Der er mulighed for at bebo en af skolens tjenesteboliger.

Beskriv også gerne om du har andre særlige talenter du kan bringe i anvendelse på en efterskole. Det kan være af musisk-kreativ karakter, idrætsligt eller andet.

For yderligere oplysninger se www.glamsdalen.dk. Der er mulighed for at besøge skolen mandag den 19. november kl 15, hvor der vil være rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til rundvisning på gie@glamsdalen.dk

Ansøgning samt relevante bilag og eksempler på udførte opgaver sendes til job@glamsdalen.dk senest den 23. november. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48. Tiltrædelse hurtigst muligt.