vi søger lærere

Vi søger lærere

Lærere søges til faste stillinger pr. 1.8.2018

Glamsdalens ldrætsefterskoles vision er, at eleverne oplever skolen som Danmarks bedste efterskole. Derfor søger vi ambitiøse, engagerede og fagligt dygtige lærere, der samtidig brænder for at gøre en forskel i kontakten med eleverne i efterskoletiden udenfor undervisningen. Du skal kunne undervise i et eller flere af følgende fag: dansk, engelsk, musik, adventure og dans og derudover have stor lyst til relationsarbejdet med eleverne. Skriv også gerne, hvilke andre kompetencer du har af boglig, kreativ og/eller idrætslig karakter.

Glamsdalens ldrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 300 elever. Skolen ligger i Glamsbjerg mellem Odense og Assens. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt inden for de idrætslige og boglige fag, samtidig med, at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse, et ambitiøst fagligt fokus og ikke mindst et miljø, hvor eleverne trives og oplever et stærkt tilhørsforhold.

Da vi oplever øget elevsøgning til skolen søger vi pr. 1.8.2018 to lærere til faste stillinger samt en lærer til en tidsbegrænset stilling på et år. Stillingerne er i udgangspunktet fuldtidsstillinger, men med mulighed for lavere ansættelsesgrad, hvis dette ønskes.

Vi skal bruge lærere, der kan undervise i følgende fag:

  • Dansk i 9. og/eller 10. klasse
  • Engelsk i 9. og/eller 10. klasse
  • Musik: bl.a. kor, akkompagnement til sang og fællessamlinger samt bandundervisning
  • Adventure: MTB og kajakpolo men også andre genrer inden for adventure
  • Dans: Mestre forskellige stilarter samt være kompetent inden for danseteknik og danseundervisning. Erfaring med målgruppen er en fordel.

Derudover skal du forvente at indgå i efterskoletiden som eksempelvis inkluderer: huslærerarbejde, tilsyn, anderledes uger, særlige dage, udlandsture mm.

Du skal være indstillet på at videreudvikle fagene på baggrund af de visioner og mål, der opstilles sammen med skolens andre faglærere. Målene evalueres løbende gennem skoleåret og undervisningen justeres løbende for at give mulighed for et maksimalt elevudbytte. Vi tilstræber målstyret undervisning og brug af formativ vurdering samt arbejde i professionelle læringsfællesskaber. Vi har for skoleåret 2018/19 desuden øget fokus pa klassetrivsel gennem et samarbejde med organisationen MOT.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger og fagbeskrivelser se www.glamsdalen.dk . Ved generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til forstander Thomas Madsen tlf. 20737121 mens spørgsmål vedrørende det boglige kan rettes til viceforstander Marieke Brinck tlf. 23837940 eller afdelingsleder Poul Roed tlf. 61701917 ligesom spørgsmål til den idrætslige del kan rettes til idrætspædagogisk afdelingsleder Mads Hovgaard tlf. 51900640.

Der er mulighed for at besøge skolen pa følgende datoer: 26.2.2018 og 1.3.2018 begge dage kl. 17.00. Tilmelding til besøg via mail pa gie@glamsdalen.dk.

Ansøgning samt relevante bilag sendes som en samlet pdf-fil til job@glamsdalen.dk senest kl. 12.00 den 11. marts 2018. Ansættelsessamtaler afholdes i løbet af uge 12.

På skolens vegne
Thomas Madsen, forstander