Betingelser

Betalingen for dit skoleophold er opdelt i flere typer. Her kan du og dine forældre se, hvad I binder jer til.

Banner slide3

Indmeldelsesgebyr
Når du melder dig ind, opkræver vi et indmeldelsesgebyr på kr. 1000, som skal betales senest 8 dage efter, at vi har bekræftet pladsen. Hvis du melder fra, så tilbagebetales beløbet ikke. Det koster ikke noget at blive skrevet på skolens venteliste. Når/hvis der viser sig en plads, opkræves indmeldelsesgebyret.

Depositum
Året før du starter opkræver vi et depositum på 4000 kr. Depositum skal betales 1. april kalenderåret før skolestart. En del af beløbet går til skoledragt og fri afbenyttelse af skolens vaskemaskiner. Det resterende beløb beholder vi i dit skoleår til at dække eventuelle skader, du har ansvar for. Sidste rate af skolepenge reguleres for det beløb du har tilgode i depositum.

Hvis du melder fra inden 1. december året før skolestart tilbagebetales 50% af depositum. Ved framelding tættere på skolestart tilfalder depositum skolen.

Skolepenge
Skolepenge opkræves i 11 rater med forfald 1. juni og 1. august før skolestart, samt 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april og 1. maj

Afbrydelsesgebyr
Hvis du framelder senere end 1. august eller afbryder i løbet af året, betaler du et afbrydelsesgebyr. Afbrydelsesgebyret udgør 4 ugers skolepenge uden statstilskud. I skoleåret 21/22 er ugeprisen 2.625 kr.

Vi opkræver gebyret uanset hvorfor dit skoleophold bliver afbrudt.

Midlertidig afbrydelse
Hvis en elev af forældrene tages fri fra skole i en uge eller mere (f.eks. til ferierejse el.lign.) bortfalder statstilskuddet og elevstøtte til den/de pågældende uger. Det betyder at skolepengene i perioden stiger med statstilskuddet (1319,75 kr.) og elevstøtten som er afhængig af husstandens indkomst (mellem 616 kr. og 1279 kr.) pr. uge.

Transport
Vi transportere ofte eleverne til kampe og arrangementer i skolens egne busser og minibus. Undtagelsesvis kan transporten foregå i ansattes eller forældres biler. Ved accept af betingelserne på indmeldelsesformularen gives der tilladelse til kørsel i skolens busser og kørsel i private biler.

Billeder
På skolen tages mange billeder af elever og pårørende. Ved accept af betingelserne på indmeldelsesformularen giver jeg tilladelse til at skolen bruger disse billeder på hjemmeside, facebook og andre sociale medier samt i trykte materialer. Hvis et billede efterfølgende ønskes fjernet på de elektroniske medier, sletter skolen billedet.