Ledige pladser

Vi optager elever i den rækkefølge, vi får tilmeldingerne.

Når en årgang er fuldt optaget, kan du blive skrevet på venteliste. Her på siden kan du se, om der er ledige pladser på det skoleår, du er interesseret i.

Hvis linjen er markeret med grønt, er der stadig plads. Gul betyder at linjen lige nu er optaget, men der er stadig mulighed for at komme på venteliste. Er listen markeret med rød, er ventelisten så lang at der ikke kan optages flere. 

Det er helt almindeligt, at der er et vist frafald blandt de tilmeldte elever i løbet af skoleåret før, de skal starte på efterskolen. Derfor har du gode muligheder for at komme ind på skolen, selvom du i første omgang kommer på venteliste. Traditionelt sker der et mindre frafald omkring 1. marts når 2. del af depositum skal betales.

I løbet af året falder der også typisk nogle få elever fra, så kontakt os endelig, hvis du gerne vil optages efter almindelig skolestart.

Du kan altid se aktuelle ledige pladser her på siden, og du er velkommen til at høre nærmere på telefon 6472 3660.

Hvis du er interesseret i en plads til dette skoleår (2021/2022), er du altid velkommen til at kontakte kontoret og høre om mulighederne for en plads lige nu.