Indholdsplaner

“På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

En indholdsplan er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet på et kursus. Indholdsplanen skal beskrive hele kostskolearbejdet, hvor hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse samt tydeliggøre, at undervisningen er af bred almen karakter. Der skal udarbejdes en indholdsplan for hvert kursus, skolen afholder.” (Kilde: Undervisningsministeriet).

Læs mere om fagene og kostskolearbejdet i links fra menuen til højre.

Indholdsplanerne er sidst opdateret august 2017.