Glamsdalens Ambassadørkorps

Glamsdalens Ambassadørkorps Glamsdalens Ambassadørkorps – et ambassadørkorps med muligheder og udvikling. En KÆMPE succes, sådan omtales Glamsdalens Ambassadørkorps blandt skolens personale. Ambassadørkorpset blev etableret i løbet af foråret 2017, og der er ingen tvivl om, at de har taget os med storm. Ambassadørkorpset består pt. af 20 engagerede og energiske unge tidligere elever, som vil hinanden og skolens bedste. Formålet med ambassadørkorpset er

 • At skabe et netværk af tidligere elever, som vil hinanden og skolens bedste!
 • At skabe en efterskolekultur, som er endnu bedre.
 • At skabe forbilleder/rollemodeller for vores elever.
 • At skabe dynamik, så de gode oplevelser bringes med videre fra årgang til årgang – ambassadørkorps som kulturbærere.
 • At skabe et netværk af tidligere elever, som via en teamlederuddannelse eller lignende kan indgå i skolens introforløb samt andre arrangementer.
 • At skabe et netværk, som kan bidrage til større indsigt i kulturen på pladsen.

Glamsdalen Ambassadørkorps - Emil Kirk Over to weekender i foråret 2017 blev ambassadørerne klædt på som teamledere til at indgå i skolens årlige introforløb. Indholdet på weekenderne var bl.a. følgende:

 • Introduktion og undervisning i forskellige energizers, navnelege og tillidsøvelser
 • Teambuildingsøvelser herunder teori omkring facilitering samt debriefing
 • Proces omkring ”det gode efterskoleophold”, ”ambassadørrollen som kulturbærer” og ”teamlederrollen på godt og ondt”
 • Undervisning og indsigt i ”Vores fælles sprog på Glamsdalen” herunder mødet mellem mennesker
 • Teamidræt som spiludvikling og gamle lege herunder aktivitetsudvikling
 • Teori og proces omkring personligt lederskab, teamudvikling og konflikthåndtering.
 • Hygge og fællesskab i ambassadørkorpset samt volleyturnering og høvdingeboldturnering med vores elever samt fællesdans.

Hvem kan være med?

Alle tidligere elever som vil hinanden og skolens bedste! Dog er ambassadørkorpset 18/19 kun for årgangene 14/15 og ældre, som kan deltage i de to uddannelsesweekenderne d. 2.-4. marts 2018 og 6.-8 april 2018 samt i introugen uge 33 (fra lørdag d. 11/8 2018).

Tilmelding skal ske til kirsten@glamsdalen.dk senest fredag d. 9. februar. Du vil efter denne dato få tilsendt weekendens program.

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ambassadørkorpset kan henvendelse ske til ulla.wolff@glamsdalen.dk

Ambassadørudtalelser 17/18 efter introugen

 • ”Jeg har udviklet kompetencer i forhold til personligt lederskab”
 • ”Jeg har fået forskellige værktøjer, som jeg kan anvende i mit eget liv – også uden for ambassadørkorpset”
 • ”Jeg har fundet andre sider af mig selv m.a.o. lært mig selv bedre at kende”
 • ”Jeg har rykket på mine grænser og bl.a. lært at stå og tale foran større forsamlinger”
 • ”Jeg er blevet mere åben”
 • ”Jeg har fundet ud af at gul zone (udviklingszonen) er et must, hvis jeg vil udvikle mig”
 • ”Socialt har jeg fået nye venner og et bånd til skolen igen”
 • ”Jeg har fået et godt sammenhold både med de andre ambassadører og Glamsdalens elever, specielt eleverne fra ”mit eget hus””
 • ”Vi lærer fra hinanden og hjælper hinanden”

Lærerudtalelser i evalueringen af introugen 2017

 • ”Deres tilstedeværelse var det allerbedste. De gav tryghed hos eleverne og hjalp os lærere med hele tiden at være opdateret”
 • ”Sindssygt engagement. Gode forbilleder og gode til at give efterskoleråd i elevernes øjenhøjde”
 • ”Forberedte, veloplagte, et bindeled, et forbillede for eleverne”
 • ”Var sig selv og man kunne mærke, at de var oprigtige i deres tilgang til GlE”
 • ”De brændte for sagen og viste ukueligt engagement. Og så var de, hvor de skulle være og tog det ansvar, de havde lovet at tage – super trygt samarbejde”
 • ”Rigtige gode til at styre aktiviteter og være igangsættere”
 • ”Teamlederne lavede et fantastisk arbejde for at samle huset”