Glamsdalens Ambassadørkorps

 Glamsdalens Ambassadørkorps – et ambassadørkorps med muligheder og udvikling. En KÆMPE succes, sådan omtales Glamsdalens Ambassadørkorps blandt skolens personale. Ambassadørkorpset blev etableret i løbet af foråret 2017, og der er ingen tvivl om, at de har taget os med storm. Ambassadørkorpset består af engagerede og energiske unge tidligere elever, som vil hinanden og skolens bedste. Formålet med ambassadørkorpset er

 • At skabe et netværk af tidligere elever, som vil hinanden og skolens bedste!
 • At skabe en god og udviklende efterskolekultur med vægt på et positive fællesskab.
 • At skabe forbilleder/rollemodeller for vores nuværende elever.
 • At skabe dynamik, så de gode oplevelser bringes med videre fra årgang til årgang – ambassadørkorpset som kulturbærere.
 • At skabe et netværk af tidligere elever, som via en teamlederuddannelse mm. kan indgå i skolens introforløb samt andre arrangementer.
 • At skabe et netværk, som kan bidrage til større indsigt i kulturen på efterskolen.

Glamsdalen Ambassadørkorps - Emil Kirk

Over to weekender i foråret bliver ambassadørerne klædt på som teamledere til at indgå i skolens årlige introforløb. Indholdet på weekenderne er bl.a. følgende:

 • Introduktion og undervisning i forskellige energizers, navnelege og tillidsøvelser
 • Teambuildingsøvelser herunder teori omkring facilitering samt debriefing
 • Procesarbejde omkring ”det gode efterskoleophold”, ”ambassadørkorpset som kulturbærer” og ”teamlederrollen på godt og ondt”
 • Undervisning og indsigt i ”Vores fælles sprog på Glamsdalen” herunder mødet mellem mennesker, inkluderende fællesskaber og kommunikation.
 • Teamidræt som spiludvikling og gamle lege herunder aktivitetsudvikling
 • Teori og proces omkring personligt lederskab, teamudvikling og konflikthåndtering.
 • Hygge og fællesskab i ambassadørkorpset samt volleyturnering og høvdingeboldturnering mm. med vores elever samt fællesdans.

Hvem kan være med?

Alle tidligere elever som vil hinanden og skolens bedste!

Ambassadørkorpset er for tidligere elever og vil have nyt optag i foråret 2020. Kom frisk!

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ambassadørkorpset kan henvendelse ske til ulla.wolff@glamsdalen.dk

Ambassadørudtalelser efter introugen

 • ”Jeg har udviklet kompetencer i forhold til personligt lederskab”
 • ”Jeg har fået forskellige værktøjer, som jeg kan anvende i mit eget liv – også uden for ambassadørkorpset”
 • ”Jeg har fundet andre sider af mig selv m.a.o. lært mig selv bedre at kende”
 • ”Jeg har rykket på mine grænser og bl.a. lært at stå og tale foran større forsamlinger”
 • ”Jeg er blevet mere åben”
 • ”Jeg har fundet ud af at gul zone (udviklingszonen) er et must, hvis jeg vil udvikle mig”
 • ”Socialt har jeg fået nye venner og et bånd til skolen igen”
 • ”Jeg har fået et godt sammenhold både med de andre ambassadører og Glamsdalens elever, specielt eleverne fra ”mit eget hus””
 • ”Vi lærer af hinanden og hjælper hinanden”

Lærerudtalelser i evalueringen af introugen

 • ”Deres tilstedeværelse var det allerbedste. De gav tryghed hos eleverne og hjalp os lærere med hele tiden at være opdateret”
 • ”Sindssygt engagement. Gode forbilleder og gode til at give efterskoleråd i elevernes øjenhøjde”
 • ”Forberedte, veloplagte, et bindeled, et forbillede for eleverne”
 • ”Var sig selv og man kunne mærke, at de var oprigtige i deres tilgang til GlE”
 • ”De brændte for sagen og viste ukueligt engagement. Og så var de, hvor de skulle være og tog det ansvar, de havde lovet at tage – super trygt samarbejde”
 • ”Rigtige gode til at styre aktiviteter og være igangsættere”
 • ”Teamlederne lavede et fantastisk arbejde for at samle huset”