Økonomi

For skoleåret 2019/20 udgør elevbetalingen 2.500 kr, pr. uge i 42 uger. Dine forældre kan få statsstøtte, og den afhænger af deres indkomst.

Beregn statsstøtten
Skolepengene dækker alle udgifter til undervisningsmaterialer, to udlandsrejser, ekskursioner m.v.

Vi sørger for, du og dine forældre får et ansøgningsskema til statsstøtte i løbet af januar/februar måned forud for din skolestart.

Beregn jeres nøjagtige betaling herunder: